Skip to main content

Musikgartneri

Musikgartneri er et 10 ugers forløb for kommunens 0.klasser og kører løbende på en lang række skoler.

Tema

Det aktuelle tema for undervisningen er ”Den Musikalske Skibsrejse”.

I Den musikalske skibsrejse sejler børnene ud i verden til forskellige lande på et magisk skib, der kun kan sejle ved hjælp af musik.

På rejsen skal børnene lede efter et skattekort som er revet i stykker og gemt i en flaskepost.

Hver flaskepost indeholder en beskrivelse af det land som børnene nu er ankommet til. Her skal børnene synge, danse, spille og lege en sang/leg som er særligt kendetegnende det pågældende land. Til sidst sejler børnene hjem igen i deres skibskøje.

Børnene samler én flaskepost på hver skibsrejse og får på denne måde efterhånden samlet hele skattekortet. Når skattekortet er samlet får børnene en skat.

Undervisningen.

Materiale og koncept til ”Den Musikalske Skibsrejse” er udviklet af Favrskov musikskole.

Undervisningen består af et værkstedsarbejde samt et musikalsk arbejde, som formidles i to særskilte blokke i løbet af de i alt 90 minutters undervisning. Fordelingen er 30 minutter til værkstedsblokken og 60 minutter til musikblokken, inkl. eventuelle pauser.

Værkstedsarbejdet har til formål at understøtte og forberede de emner børnene beskæftiger sig med i musikblokken og kan indeholde kreative aktiviteter i form af tegning, maling og instrumentbyggeri.

Værkstedsblokken placeres i starten af lektionen og kan med fordel foregå i klassens sædvanlige undervisningslokale med borde og stole.

Det musikalske arbejde er nøje tilrettelagt i en fast struktur med både genkendelige og nye musikalske elementer.

De musikalske aktiviteter indeholder rim, remser, sang, bevægelse og leg.

Musikblokken placeres i forlængelse af værkstedsblokken og kan med fordel foregå i skolens musiklokale eller i et andet egnet lokale med gulvplads og klaver.

Back to top