Skip to main content

Musik Booster forløb

Instrument: 
Klaver, sang eller musikteori

Hvad er historien bag Musikbooster:
Musikbooster er et samarbejde mellem Favrskov gymnasium og Favrskov musikskole. Musikbooster blev etableret i foråret 2017 og har til formål at ”booste” musiklinjeelevers praktiske kunnen på enten klaver, sang eller i musikteori.

Hvor gammel skal man være for at begynde til Musikbooster:
Musikbooster tilbydes udelukkende til musiklinjeelever på Favrskov gymnasium.

Hvordan er undervisningen i Musikbooster?
Undervisningen er tilrettelagt som et intensivt 5-ugers forløb med 5 ugentlige sololektioner af 25 minutters varighed.
Undervisningen foregår på Favrskov gymnasium i løbet af elevernes skoledag.

Med udgangspunkt i elevens musikalske ståsted og niveau, introduceres eleven for teknikker indenfor enten sang, klaver eller musikteori. 
Undervisningen har fokus på videreudvikling af elevens musikalske færdigheder, samt formidling af værktøjer til en selvstændig håndtering af instrumentet/emnet. 

Tilmeld
Musik Booster forløb
Priser sæson 2022/2023

Musik Booster600 kr.

Back to top