Skip to main content

Find dit undervisningstilbud

Ud fra din alder og hvor du bor

Undervisning

System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> System.Threading.Tasks.TaskSchedulerException: An exception was thrown by a TaskScheduler. ---> System.OutOfMemoryException: Exception of type 'System.OutOfMemoryException' was thrown.
  at System.Threading.Thread.StartInternal(IPrincipal principal, StackCrawlMark& stackMark)
  at System.Threading.Thread.Start(StackCrawlMark& stackMark)
  at System.Threading.Thread.Start(Object parameter)
  at System.Threading.Tasks.ThreadPoolTaskScheduler.QueueTask(Task task)
  at System.Threading.Tasks.Task.ScheduleAndStart(Boolean needsProtection)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Threading.Tasks.Task.ScheduleAndStart(Boolean needsProtection)
  at System.Threading.Tasks.Task.InternalStartNew(Task creatingTask, Delegate action, Object state, CancellationToken cancellationToken, TaskScheduler scheduler, TaskCreationOptions options, InternalTaskOptions internalOptions, StackCrawlMark& stackMark)
  at System.Threading.Tasks.TaskFactory.StartNew(Action action, CancellationToken cancellationToken, TaskCreationOptions creationOptions, TaskScheduler scheduler)
  at Serilog.Sinks.Async.BackgroundWorkerSink..ctor(ILogEventSink pipeline, Int32 bufferCapacity, Boolean blockWhenFull, IAsyncLogEventSinkMonitor monitor)
  at Serilog.LoggerConfigurationAsyncExtensions.<>c__DisplayClass2_0.<Async>b__0(ILogEventSink wrappedSink)
  at Serilog.Configuration.LoggerSinkConfiguration.Wrap(LoggerSinkConfiguration loggerSinkConfiguration, Func`2 wrapSink, Action`1 configureWrappedSink, LogEventLevel restrictedToMinimumLevel, LoggingLevelSwitch levelSwitch)
  at Serilog.LoggerConfigurationAsyncExtensions.Async(LoggerSinkConfiguration loggerSinkConfiguration, Action`1 configure, IAsyncLogEventSinkMonitor monitor, Int32 bufferSize, Boolean blockWhenFull)
  at Umbraco.Core.Logging.Serilog.LoggerConfigExtensions.File(LoggerSinkConfiguration configuration, ITextFormatter formatter, String path, LogEventLevel restrictedToMinimumLevel, LoggingLevelSwitch levelSwitch, Nullable`1 fileSizeLimitBytes, Nullable`1 flushToDiskInterval, RollingInterval rollingInterval, Boolean rollOnFileSizeLimit, Nullable`1 retainedFileCountLimit, Encoding encoding)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)
  at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)
  at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
  at Serilog.Settings.KeyValuePairs.KeyValuePairSettings.ApplyDirectives(List`1 directives, IList`1 configurationMethods, Object loggerConfigMethod, IReadOnlyDictionary`2 declaredSwitches)
  at Serilog.Settings.KeyValuePairs.KeyValuePairSettings.Configure(LoggerConfiguration loggerConfiguration)
  at Serilog.Configuration.LoggerSettingsConfiguration.Settings(ILoggerSettings settings)
  at Serilog.Configuration.LoggerSettingsConfiguration.KeyValuePairs(IEnumerable`1 settings)
  at Serilog.Settings.AppSettings.AppSettingsSettings.Configure(LoggerConfiguration loggerConfiguration)
  at Serilog.Configuration.LoggerSettingsConfiguration.Settings(ILoggerSettings settings)
  at Serilog.AppSettingsLoggerConfigurationExtensions.AppSettings(LoggerSettingsConfiguration settingConfiguration, String settingPrefix, String filePath)
  at Umbraco.Core.Logging.Serilog.LoggerConfigExtensions.ReadFromConfigFile(LoggerConfiguration logConfig)
  at Umbraco.Core.Logging.Serilog.SerilogLogger.CreateWithDefaultConfiguration()
  at Imade.Speedadmin.Web.Services.CoursesService..ctor()
  at ASP._Page_Views_MacroPartials_Speedware_SPWI_Tree_cshtml.Execute() in d:\web\localuser\favrskovms.dk\public_html\Views\MacroPartials\Speedware\SPWI_Tree.cshtml:line 37
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult)
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content)
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.<>c__DisplayClass17_0.<ExecuteMacroOfType>b__0()
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteProfileMacroWithErrorWrapper(MacroModel macro, String msgIn, Func`1 getMacroContent, Func`1 msgErr)
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteMacroWithErrorWrapper(MacroModel macro, String msgIn, String msgOut, Func`1 getMacroContent, Func`1 msgErr)
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteMacroOfType(MacroModel model, IPublishedContent content)
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.Render(MacroModel macro, IPublishedContent content, IDictionary pageElements)
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.Render(String macroAlias, IPublishedContent content, IDictionary`2 macroParams)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(String alias, IDictionary`2 parameters, IPublishedContent content)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(Int32 contentId, String alias, IDictionary`2 parameters)
  at Umbraco.Web.UmbracoHelper.RenderMacro(String alias, IDictionary`2 parameters)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Macro_cshtml.Execute() in d:\web\localuser\favrskovms.dk\public_html\Views\Partials\grid\editors\Macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in d:\web\localuser\favrskovms.dk\public_html\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Fokus Fabrikken

På FOKUS FABRIKKEN har vi plads til 20 elever. Tilbuddet er til dig som bl.a gerne vil:

 • Bruge mere tid på din musik og dit instrument
 • Fordybe sig i det der gør musik spændende
 • Stifte bekendtskab med forskellige musikgenrer
 • Indsigt i musikteori, komposition og nodelære

Favrskov Talent

Favrskov Talent Musik henvender sig til dig der:

 • Vil udvikle dit talent 
 • Vil prioritere musikken alene og sammen med andre
 • Går til instrument- eller sangundervisning i musikskolen

Det sker

System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> System.Threading.Tasks.TaskSchedulerException: An exception was thrown by a TaskScheduler. ---> System.OutOfMemoryException: Exception of type 'System.OutOfMemoryException' was thrown.
  at System.Threading.Thread.StartInternal(IPrincipal principal, StackCrawlMark& stackMark)
  at System.Threading.Thread.Start(StackCrawlMark& stackMark)
  at System.Threading.Thread.Start(Object parameter)
  at System.Threading.Tasks.ThreadPoolTaskScheduler.QueueTask(Task task)
  at System.Threading.Tasks.Task.ScheduleAndStart(Boolean needsProtection)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Threading.Tasks.Task.ScheduleAndStart(Boolean needsProtection)
  at System.Threading.Tasks.Task.InternalStartNew(Task creatingTask, Delegate action, Object state, CancellationToken cancellationToken, TaskScheduler scheduler, TaskCreationOptions options, InternalTaskOptions internalOptions, StackCrawlMark& stackMark)
  at System.Threading.Tasks.TaskFactory.StartNew(Action action, CancellationToken cancellationToken, TaskCreationOptions creationOptions, TaskScheduler scheduler)
  at Serilog.Sinks.Async.BackgroundWorkerSink..ctor(ILogEventSink pipeline, Int32 bufferCapacity, Boolean blockWhenFull, IAsyncLogEventSinkMonitor monitor)
  at Serilog.LoggerConfigurationAsyncExtensions.<>c__DisplayClass2_0.<Async>b__0(ILogEventSink wrappedSink)
  at Serilog.Configuration.LoggerSinkConfiguration.Wrap(LoggerSinkConfiguration loggerSinkConfiguration, Func`2 wrapSink, Action`1 configureWrappedSink, LogEventLevel restrictedToMinimumLevel, LoggingLevelSwitch levelSwitch)
  at Serilog.LoggerConfigurationAsyncExtensions.Async(LoggerSinkConfiguration loggerSinkConfiguration, Action`1 configure, IAsyncLogEventSinkMonitor monitor, Int32 bufferSize, Boolean blockWhenFull)
  at Umbraco.Core.Logging.Serilog.LoggerConfigExtensions.File(LoggerSinkConfiguration configuration, ITextFormatter formatter, String path, LogEventLevel restrictedToMinimumLevel, LoggingLevelSwitch levelSwitch, Nullable`1 fileSizeLimitBytes, Nullable`1 flushToDiskInterval, RollingInterval rollingInterval, Boolean rollOnFileSizeLimit, Nullable`1 retainedFileCountLimit, Encoding encoding)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)
  at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)
  at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
  at Serilog.Settings.KeyValuePairs.KeyValuePairSettings.ApplyDirectives(List`1 directives, IList`1 configurationMethods, Object loggerConfigMethod, IReadOnlyDictionary`2 declaredSwitches)
  at Serilog.Settings.KeyValuePairs.KeyValuePairSettings.Configure(LoggerConfiguration loggerConfiguration)
  at Serilog.Configuration.LoggerSettingsConfiguration.Settings(ILoggerSettings settings)
  at Serilog.Configuration.LoggerSettingsConfiguration.KeyValuePairs(IEnumerable`1 settings)
  at Serilog.Settings.AppSettings.AppSettingsSettings.Configure(LoggerConfiguration loggerConfiguration)
  at Serilog.Configuration.LoggerSettingsConfiguration.Settings(ILoggerSettings settings)
  at Serilog.AppSettingsLoggerConfigurationExtensions.AppSettings(LoggerSettingsConfiguration settingConfiguration, String settingPrefix, String filePath)
  at Umbraco.Core.Logging.Serilog.LoggerConfigExtensions.ReadFromConfigFile(LoggerConfiguration logConfig)
  at Umbraco.Core.Logging.Serilog.SerilogLogger.CreateWithDefaultConfiguration()
  at Imade.Speedadmin.Web.Services.BookingService..ctor()
  at ASP._Page_Views_MacroPartials_Speedware_SPWI_Bookings_cshtml.Execute() in d:\web\localuser\favrskovms.dk\public_html\Views\MacroPartials\Speedware\SPWI_Bookings.cshtml:line 39
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult)
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content)
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.<>c__DisplayClass17_0.<ExecuteMacroOfType>b__0()
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteProfileMacroWithErrorWrapper(MacroModel macro, String msgIn, Func`1 getMacroContent, Func`1 msgErr)
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteMacroWithErrorWrapper(MacroModel macro, String msgIn, String msgOut, Func`1 getMacroContent, Func`1 msgErr)
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteMacroOfType(MacroModel model, IPublishedContent content)
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.Render(MacroModel macro, IPublishedContent content, IDictionary pageElements)
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.Render(String macroAlias, IPublishedContent content, IDictionary`2 macroParams)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(String alias, IDictionary`2 parameters, IPublishedContent content)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(Int32 contentId, String alias, IDictionary`2 parameters)
  at Umbraco.Web.UmbracoHelper.RenderMacro(String alias, IDictionary`2 parameters)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Macro_cshtml.Execute() in d:\web\localuser\favrskovms.dk\public_html\Views\Partials\grid\editors\Macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in d:\web\localuser\favrskovms.dk\public_html\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Facebook

Favrskov Musikskole

På Facebook kan du følge med i stort og småt omkring musikskolens dagligdag. Det er fx her vi lægger vores billeder og videoer fra koncerter og andre arrangementer. Du finder også jævnligt links til andre spændende arrangementer, enten i Favrskov eller vores nabokommuner.

Acceptér cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside bruger cookies til at spore din adfærd og forbedre din oplevelse på webstedet. Du kan altid slette gemte cookies ved at ændre dine avancerede indstillinger for din browser.

Back to top