Skip to main content Skip to footer

Her får du

Svar på de fleste spørgsmål

Gældende fra 1/1 2023

Tilmelding og gentilmelding foregår via musikskolens administrationssystem Speed Admin, hvor det er værgen, der skal gentilmelde sit barns/sine børns fag. 

Værgen logger ind med sit brugernavn og kodeord. Brugernavn og kodeord kan ses i mailen fra os d. 21/4.

Når man er logget ind i Speed Admin trykker man på 'gentilmelding' i menulinjen for oven. Fra sin smartphone finder man "gentilmelding" i menuen i øverste højre hjørne. Hvis man har 2 eller flere børn, skal man i øverste højre hjørne 'vælge elev' og derefter vælge, hvilket barn man ønsker at gentilmelde.

Du kan nu se dit barns aktive fag og får nogle valgmuligheder:

Fortsæt på dit fag

"Fortsæt" er valgt på forhånd, så hvis du ønsker at fortsætte dit fag skal du blot klikke på "Fuldfør tilmelding" nederst til højre.

Stop på dit fag

Hvis du ønsker at stoppe til dit fag skal du klikke på "Frameld". Nu bliver knappen rød. Afslut med at klikke på "Fuldfør tilmelding".

Skift fag/undervisningslængde/søg orlov

Klik på "Andre muligheder" hvis du ønsker at skifte fag, ændre undervisningslængde eller hvis du ønsker at holde orlov i næste sæson. Afslut med "Gem" og "Fuldfør tilmelding".

Vælg flere fag

Ønsker du at vælge flere eller andre fag trykker du på knappen "Startside".

Under "Udbudte fag" kan du tilvælge flere fag. Tryk på knappen "Tilføj til kurv", tryk herefter på "Fuldfør tilmelding".

 

Når ovenstående punkter er gennemgået, skal du tjekke at det valgte er registreret korrekt.

VIGTIGT

Derefter skal vi bede dig læse og acceptere vores GDPR-betingelser samt tjekke at dine kontaktoplysninger er opdateret. Endelig skal du svare på spørgsmålene og "Indsend tilmelding".

Som afslutning modtager du en bekræftelsesmail på din gentilmelding af den enkelte elev.

Tilmelding foregår elektronisk på musikskolens hjemmeside. Tilmeldinger behandles løbende og efter ’først-til-mølle’.

Er du allerede elev i musikskolen og ønsker at tilføje nye fag, skal du logge ind her. Når du er logget ind, kan du koble dit MItId eller dit UNI-Login til din konto. Derefter er det muligt at logge på med din selvvalgte kode, MitID eller UNI-Login.

Tilmeldingen er individuel og skal foretages af eleven selv eller dennes forældre/værge, da der skal oplyses CPR. nr. på både elev og betaler. Tilmeldingen sker via en sikker forbindelse, og dit CPR. nr. behandles fortroligt.

Forældre opfordres til at orientere underviseren om forhold, der har indflydelse på elevens evne til at kunne modtage undervisning (fx handicap, sociale problemer eller andet). Notér disse forhold i bemærkningsfeltet under ’særlige forhold’, når du tilmelder dit barn.

Når du har tilmeldt dig online, modtager du en mail, der bekræfter, at din tilmelding er registreret. Er du ny elev, er bekræftelsen ikke ensbetydende med endelig optagelse i musikskolen.

Besked om endelig optagelse udsendes via e-mail. Elever, som ikke kan optages med det samme, kommer automatisk på venteliste. Vi optager løbende elever fra ventelisten.

Tilmelding gælder for et år ad gangen. Ved tilmelding til et undervisningsforløb gælder en prøveperiode på 10 dage fra undervisningsstart. Gentilmelding skal foretages senest den 22. maj. I foråret udsendes information om gentilmelding via e-mail til alle elever/værger. 

Hvis det ikke er muligt at tilbyde dig undervisning ved sæsonstart, kommer du på venteliste. Bliver der en ledig plads i løbet af sæsonen, kontakter vi dig via mail/telefon. Ønsker du at blive slettet fra ventelisten, bedes du kontakte musikskolens kontor.

Tilmelding gælder kun for en sæson. En sæson følger skoleåret og løber fra sommer til sommer. Ved sæsonens afslutning er man automatisk udmeldt. Ved tilmelding til et undervisningsforløb gælder en prøveperiode på 10 dage. Finder du ud af, at holdet ikke er noget for dig, kan du udmelde dig senest 10 dage efter undervisningens start, så betaler du ikke noget. Herefter er tilmelding bindende.

Al udmeldelse i løbet af sæsonen skal foregå skriftligt via mail til musikskole@favrskov.dk, hvorefter vi sender en bekræftelse på udmeldelsen. Udmeldelse til underviseren er ikke gyldig udmeldelse. 

Har dit barn fået tildelt en plads ved sæsonstart, og alligevel ikke ønsker at starte, opkræves et administrationsgebyr på 100 kr.

Det er muligt at udmelde sig 3 gange årligt:

  1. Har vi udmeldelsen inden skolernes efterårsferie (uge 42), så betales kun 1. rate, og undervisningen stopper 31. oktober. 

  2. Har vi udmeldelsen inden skolernes juleferie, betales 1. og 2. rate og undervisningen stopper 15. januar

  3. Har vi udmeldelsen inden skolernes vinterferie (uge 7), betales 1., 2. og 3. rate, og undervisningen stopper 31. marts.

Udmeldelse efter skolernes vinterferie vil betyde at man hæfter for resten af sæsonen.

Udmeldelse fra DUO instrumenthold (2 elever): Såfremt udmeldelser reducerer et hold til én elev og der ikke kan fyldes op fra ventelisten i løbet af en periode på 6 uger, vil den tilbageværende elev blive tilbudt skift til individuel undervisning, med øget deltagerbetaling efter de 6 uger. Alternativt kan eleven udmeldes fra musikskolen uden yderligere betaling.

Udmeldelse fra BASIS instrumenthold (3-5 elever): Såfremt udmeldelser reducerer holdstørrelsen til under 3 elever, vil vi forsøge at finde nye elever inden for en periode på 6 uger. Lykkes dette ikke, vil de(n) tilbageværende elev(er) blive tilbudt skift til DUO hold eller individuel undervisning efter de 6 uger, med øget deltagerbetaling. Alternativt kan eleven/eleverne udmeldes fra musikskolen uden yderligere betaling.

Du skal altid betale for hele din første undervisningsperiode, svarende til 1 ud af 4 årlige betalingsrater.

Ved undervisningsforløb kortere end 10 uger gælder tilmelding og betalingspligt for hele den pågældende periode.

Der opkræves 4 rater årligt. Bortset fra instrumentværksted, hvor vi opkræver 3 rater årligt (1. - 3. rate). Opkrævningen kommer i din digitale postkasse - enten via appen ’Digital Post’ eller på borger.dk eller trækkes automatisk via PBS, hvis du allerede er tilmeldt betalingsservice i Favrskov Kommune. 

Rate

Forfaldsdato

Betalingsperioder

1. rate

05. oktober

Dækker undervisning i perioden sæsonstart - 31. oktober

2. rate

05. december

Dækker undervisning i perioden 1. november - 15. januar

3. rate

05. februar

Dækker undervisning i perioden 16. januar - 31. marts

4. rate

05. april

Dækker undervisning i perioden 1. april - sæsonafslutning

Sammen med sæsonens 1. rate opkræves et administrationsgebyr pr. elev pr. sæson, som bl.a. dækker kopiafgift til Copydan, samt medlemsskab af Danske Musik og Kulturskoler.

Spørgsmål vedrørende indbetaling, rykkere og gebyrer skal rettes til kommunens opkrævningsafdeling på tlf 89641010. Har du andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte musikskolen.

Overskrides betalingsdatoen pålægges et rykkergebyr ifølge kommunens regulativ. Betales raterne ikke, medfører det udelukkelse fra undervisningen og kravet overgår til Skat. Når restancen er betalt genoptages mulighed for undervisning.

Betalingspligten gælder fra og med første undervisningsgang efter tilmelding, og der betales altid for minimum én undervisningsperiode.

Ved undervisningsforløb kortere end 10 gange gælder betalingspligt for hele den pågældende periode.

Det er muligt at ansøge om fritidspas til delvis dækning af elevbetalingen. Læs mere om ordningen HER

Du kan søge orlov, hvis du fx skal på høj- eller efterskole. Orlov søges for et år af gangen.

Ansøgning om orlov skal ske senest. 30. maj.

Når du ønsker at komme tilbage til musikskolen efter endt orlov, skal du tilmelde dig på helt normal vis. Orlovselever prioriteres foran nye elever, så du kommer øverst på ventelisten.

I tilfælde af alvorlig sygdom eller fraflytning fra kommunen kan der dispenseres fra ovenstående, efter aftale med musikskolens kontor.

Den ordinære undervisning forløber 1 gang ugentligt i det tidsrum, som er angivet ved det enkelte undervisningstilbud. Der er 36 undervisningsgange i alt på en sæson.

Bemærk at hvis du modtager undervisning i et instrument/sang (individuel, duo-hold eller basishold), instrumentværksted eller musikraketten har du mulighed for at benytte vores tilbud om kor og sammenspil gratis.

Lejlighedsvis omlægning af instrumental- og sangundervisning til sammenspil el. lign. aktiviteter kan forekomme, fx i forbindelse med koncerter eller projekter. Omlægning af undervisningen vil blive meddelt forud til elever og forældre.

Den ugentlige undervisning er som udgangspunkt som et fysisk møde mellem elev(er) og underviser, men kan lejlighedsvis blive omlagt til fjernundervisning, hvis særlige forhold gør sig gældende.

Er du forhindret i at komme til undervisning, skal du melde afbud til din lærer. Gerne på SMS. Find kontaktoplysninger på din lærer HER.

Er din lærer forhindret i at møde frem, bliver din undervisning som hovedregel aflyst, men kan også blive læst af en vikar. Elever og forældre vil få besked om aflysning fra musikskolens side pr. sms og mail. Husk derfor altid at rette i Speed Admin, hvis du/I skifter tlf.nr. eller mailadresse.

Musikskolen forbeholder sig ret til at aflyse 2 lektioner uden kompensation pr. sæson, f.eks. i forbindelse med lærerens sygdom.

Aflyste lektioner herudover forsøges erstattet senere i sæsonens løb eller i ugerne efter sæsonafslutning. Soloundervisning erstattes eventuelt som fællestimer. Er dette ikke muligt, refunderes betalingen for denne del efter sæsonafslutning. Beløb under 50 kr. refunderes ikke.

Aflysninger, som musikskolen ikke er ansvarlig for, medfører ikke erstatning eller tilbagebetaling.

Musikskolen følger folkeskolernes ferieplan. Lektioner, som falder på ferier og skolefridage, skole temauger, hytteture o. lign. erstattes ikke. Musikskolens ferieplan findes HER.

Musikskolen forbeholder sig ret til at bruge billeder og video fra undervisning og koncerter i forbindelse med PR, på hjemmesiden og på sociale medier - så vi kan formidle de gode oplevelser.

Du vil altid blive spurgt, hvis det drejer sig om tilladelse til at benytte et billedet af portrætlignende karakter. Du kan til enhver tid henvende dig, hvis du ønsker et konkret billede fjernet. I det omfang det er muligt vil vi naturligvis efterkomme det. I øvrigt henviser vi til Datatilsynets vejledning om billeder på nettet.

Læs  om datasikkerhed i musikskolen HER.