Skip to main content Skip to footer

For dagplejen og
vuggestuegrupper

Sangglad Mini

Sangglad Mini er for vuggestuer og dagplejer, der ønsker at give sangen en helt central plads i børnenes dagligdag. Sangglad Mini er et udviklingsforløb for det samlede pasningstilbud og et uddannelsesforløb for de professionelle voksne, som børnene har deres dagligdag sammen med. Det helt overordnede mål med Sangglad Mini er, at sangen skal bidrage til en god start på livet. Det er der forskningsmæssigt belæg for at den kan, når sang og det at synge sammen er en del af børnenes og de voksnes fælles hverdag.

En Sangglad dagpleje eller vuggestue er et pasningstilbud, hvor det at synge sammen er en lige så naturlig del af hverdagen som at spise sine måltider og gå udenfor i den friske luft. Gennem et forløb der involverer hele personalegruppen eller dagplejegruppen etablerer man i løbet af 1-2 år en sangprofil, hvor sang er med til at understøtte det pædagogiske arbejde og er en fast del af hverdagens trygge rammer.

Sangglad Mini er let at gå til. En fast tilknyttet sangkonsulent kommer ud i vuggestuen eller dagplejen, og sammen finder de voksne ud af, hvad der fungerer bedst helt lokalt. Læringen sker på gulvet sammen med børnene. Sangglad Mini understøtter den pædagogiske hverdag og arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.

Sangglad Mini udbydes i samarbejde med Sangens Hus og i Favrskov Kommune har der været stor tilslutning til dette projekt. Både dagplejen og en del institutioner ønsker mere musik i hverdagen og har ønsket at blive en del af projektet. Favrskov Musikskole bidrager med de professionelle kompetencer i kraft af vores dygtige lærere som her fungerer som sangkonsulent.

På den måde har dette nationale projekt en lokal forankring og musikskolen står altid klar til at bidrage med sparring, opfølgning og videre arbejde med forankring af musikken – og selvfølgelig også med inspiration og idéudvikling på dagtilbudsområdet.

Vil du vide mere omkring Sangglad Mini enten som personale eller forælder er du velkommen til at kontakte musikskolen eller læse mere på websitet for Sangglad.

Når vi synger de samme sange i dagplejegruppen, giver det genkendelighed og tryghed for børnene, når de kommer hos mig i gæstedagplejen.

Susanne, dagplejer i Thorsø