Skip to main content Skip to footer

Kalle Konrads Musikalske Skibsrejse

Et musikalsk eventyr

Hvad er Skibsrejsen?

Skibsrejsen startede i 2015. Dengang under navnet Musikgartneriet. Det er et samarbejde mellem Favrskov kommunes folkeskoler og Favrskov Musikskole. 

Skibsrejsen har til formål at:

  • tilbyde alle børn i folkeskolernes 0. klasse, musikalsk læring i et inkluderende miljø
  • styrke børns trivsel gennem udvikling af sociale og sproglige kompetencer
  • fremme professionelle læringsfællesskaber og videndeling på tværs af institutioner.
Musik og meget mere

Skibsrejsen er et musisk undervisningsforløb på 10 uger, hvor børnene arbejder med udvalgte emner indenfor historie, natur, geografi og kultur gennem musik, bevægelse og billedkunst.

Både lærer/klassepædagog og musikskolelærer står for at afholde den ugentlige undervisning på 90 minutter.

Forløbet er tilrettelagt med fokus på et inkluderende læringsmiljø, hvor både fællesskab og individualitet styrkes. Musikken, sangene og legene samler og forener gennem et “fælles tredje” og giver hvert barn mulighed for at bidrage med sit eget udtryk. 

De tværfaglige aktiviteter, hvad enten det er bevægelse, musik eller håndværk, understøtter tilsammen det udvalgte emne og tillader forskellige læringsstrategier med plads til både det introverte og det ekstroverte barn. 

Forløbet afsluttes med et familiearrangement på Favrskov Musikskole, hvor sange og lege fra Skibsrejsen akkompagneres af musikskolens lærerband. 

Koncept og materiale er udviklet af Favrskov Musikskole, som ligeledes er ansvarlig for den overordnede tilrettelæggelse og koordinering.

Læs mere

Undervisningen er inddelt i to sektioner; en musisk-del, Skibsrejsen, med sang, dans og leg og en værksteds-del, Det kreative værksted, med forskellige kreative aktiviteter, herunder bl.a. maling og tegning.

Baggrundshistorie:

Kalle Konrad er en opdagelsesrejsende sørøver som har rejst i HELE verden. I hvert land har han efterladt dele af et stort skattekort i en flaskepost.

Vi skal finde alle delene og samle skattekortet, så vi kan få fingre i skatten.

Skibsrejsen fører børnene ud i verden, til spændende steder som hver især har en helt særlig fortælling.

Vi skal bl.a. til Grønland og finde grønlandske dyr, til Australiens koralrev med farverige fisk og til Kina hvor vi hører om den hellige kinesiske drage, leger drageleg og spiller på risflasker, vi selv har bygget, mens vi synger på kinesisk.

Hver uge mønstrer vi ind og får skibet til at sejle med matrossange og dans. 

Flaskeposten viser hvor vi skal hen og hvad vi skal lege.

Til sidst sejler vi hjem i vores skibskøjer, mens vi lytter til den dejligste hjemsejladssang og drømmer os ud på havet med vuggende bølgeskvulp, havfruer og papegøjer.

I det kreative værksted fordyber vi os i de spændende lande vi har besøgt og giver oplevelserne et udtryk gennem farver og billeder.

Vi maler koralrev, bygger igloer og laver vores egne instrumenter, som vi tager med på skibsrejsen. 

Vi klipper og klistrer mens vi nynner sange vi har lært, og taler om vikinger i Jelling, karneval i Rio og sten-statuer på Påskeøen.

Hvert forløb afsluttes i Kulturhus Sløjfen, hvor vi tager på en sidste skibsrejse sammen med mor og far og hvor musikken spilles af et ægte Matrosorkester!

Det er supersjovt at have far og mor med og spændende at møde børn fra andre skoler som også har lært at synge matrossange.

Et samarbejde på tværs af institutioner er lærerigt og inspirerende for både børn og voksne.

For at sikre et trygt og genkendeligt læringsrum, vægtes et tæt samarbejde mellem musikskolelærer og klasselærer.

Undervisningsstrukturen er kendetegnet ved en ligelig rollefordeling hvor begge undervisere er ansvarlige for tilrettelæggelse og formidling af indholdet.

Rammerne er skabt med plads til fleksibilitet og udvikling, således materialet bliver anvendeligt for den enkelte skoleklasse/underviser.

Indhold, sange og tekst er komponeret og forfattet af Margit Vestbo og Mia Schøler i 2015.

Skattekortet og Kalle Konrad er tegnet af Jacinta Madsen (kendt fra DR’s Ramasjang)