Skip to main content

Musik forløb på gymnasiet

Favrskov Musikskole tilbyder to forskellige musiktilbud til gymnasieeleverne. Se de to tilbud og se om ikke et af dem, er noget for dig.


MUSIC BAND CARE

5 eftermiddage med fokus på introduktion til det at spille i band. I får instrumentkendskab til elguitar, bas, trommer, klaver og sang med henblik på både sammenspil og arrangement – måske endda sangskrivning.  I får dermed en basisviden omkring håndtering af instrumenter og deres roller i bandsammenhængen.
I bliver introduceret til alle instrumenter i bandet, men spiller primært det instrument som I har tilmeldt jer. Altså enten
  • Elguitar
  • Keyboard
  • Trommer
  • Bas eller
  • Sang
Vi skal selvfølgelig lære musiklokalernes udstyr at kende, spille sammen og måske endda prøve at skrive vores egen musik. Vi tager afsæt i jeres erfaring, ståsted og ønsker. Hvilken musik lytter I til, og hvad drømmer I om at kunne med musik?


MUSIKBOOST

Instrument: 
Klaver, sang eller musikteori

Hvad er historien bag Musikbooster:
Musikbooster er et samarbejde mellem Favrskov gymnasium og Favrskov musikskole. Musikbooster blev etableret i foråret 2017 og har til formål at ”booste” musiklinjeelevers praktiske kunnen på enten klaver, sang eller i musikteori.

Hvor gammel skal man være for at begynde til Musikbooster:
Musikbooster tilbydes udelukkende til musiklinjeelever på Favrskov gymnasium.

Hvordan er undervisningen i Musikbooster?
Undervisningen er tilrettelagt som et intensivt 5-ugers forløb med 5 ugentlige sololektioner af 25 minutters varighed.
Undervisningen foregår på Favrskov gymnasium i løbet af elevernes skoledag.

Med udgangspunkt i elevens musikalske ståsted og niveau, introduceres eleven for teknikker indenfor enten sang, klaver eller musikteori. 
Undervisningen har fokus på videreudvikling af elevens musikalske færdigheder, samt formidling af værktøjer til en selvstændig håndtering af instrumentet/emnet. 

Vælg

Tilmeld
Musik forløb på gymnasiet
Priser sæson 2022/2023

Musik Booster600 kr.

Back to top