Skip to main content Skip to footer

Vi har hold for hele familien

- tag bare et kig! 

Instrumentværksted (1.-2.kl.)

På Instrumentværkstedet får du en rundtur i instrumenternes verden! 

I løbet af sæsonen prøver du at spille på en række instrumenter. Vi lærer også om forskellige andre instrumenter, fx dem, der bliver brugt i et symfoniorkester og et band.

Alle får en blokfløjte som basisinstrument, som vi spiller på både efter gehør og noder. Blokfløjterne køber vi samlet, når vi begynder, så regn med en udgift på ca. 70-100 kr. til fløjte og nodemappe.

Desuden arbejder vi med forskellige instrumenter i løbet af musikskoleåret. Det kunne f.eks. være klaver/keyboard, ukulele/guitar og violin. Det kan variere fra hold til hold ude på de enkle skoler. Eleverne får en introduktion til at spille på disse instrumenter på skift i løbet af sæsonen og låner dem så vidt muligt med hjem fra musikskolen. Vi veksler mellem sammenspil og sang/spil/bevægelse, som vi går videre med fra Musikraketten. Indholdet på instrumentværkstedet kan variere, det kan være vi prøver kræfter med trommesæt, el-bas, keyboards og mikrofoner eller vi spiller rytmer på spande og boomwhackers.

Musikteori og nodelære arbejder vi med på en sjov måde ved hjælp af brikker, kort og håndtegn fra Music Mind Games systemet.

Fællestimer:
I løbet af undervisningsåret bliver der workshops for alle værkstedselever, holdlærere og forskellige instrumentallærere. Datoerne oplyses ved sæsonstart.
Når sæsonen er slut, har du måske fået en idé om hvilket instrument, du har lyst til at fortsætte med i musikskolen. Det kan foregå enten som individuel- eller holdundervisning.

Målgruppe: 
1. - 2. klasse

Hold/varighed: 
Ca. 6-8 elever i 50 min. om ugen. Værkstedet foregår om eftermiddagen og tilbydes på flere skoler i kommunen.

OBS. Hvorvidt der oprettes hold på den enkelte skole, afhænger af antallet af tilmeldinger. Det er gældende for alle skoler, at hvis der minimum er 8 elever tilmeldt, så kan holdet oprettes. 
Tiderne kan nå at ændre sig, da vi endnu ikke kender til skolernes skemalægning. Derfor er ALLE tidspunkter cirka tidspunkter og kan ændre sig, såfremt at vi ikke får adgang til lokalet som vi håber på.