Skip to main content Skip to footer

Vi har hold for hele familien

- tag bare et kig! 

Musik & Bevægelse 5-6 år uden forældre

Instrument/sammenspilshold:
Musik & Bevægelse for 5-6-årige uden voksne

Hvad er historien bag:
Lige så længe der har levet mennesker, har de sunget og danset sammen og på den måde delt glæder og sorger.
Og for børn er det helt naturligt at bevæge sig og bruge stemmen samtidig.
Intuitivt gør barnet dét, der skal til, for at det udvikler sig og bevægelse og sang er netop vejen til sprog og kommunikation med andre.
Gennem sang, spil og bevægelse vil vi understøtte denne udvikling og give barnet et musikalsk fundament.
Her leger vi med på barnets præmisser og stimulerer barnets sanser, sprog, motorik og sociale udvikling og udvikler herved barnets evne til at lytte, udtrykke og   fordybe sig, samt være opmærksomme på andre og giver det grundlæggende musikfaglige færdigheder.

Alder:
Holdene er for 5-6-årige uden voksne

Hvordan er undervisningen:
Vi leger med musikkens grundelementer som rytme, perioder, form, dynamik og tonehøjder gennem sang, trommespil, rasleæg og andre små rytmeinstrumenter og xylofoner.
Vi hopper, danser og leger med bolde, tørklæder og meget mere.
Underviseren skaber en tryg ramme for aktiviteter ud fra børnegruppens niveau. Vi veksler mellem bevægelseslege med gang i og sange med sammenspil,  der kræver mere fordybelse og koncentration. Der er plads til børnenes idéer og fantasier. Redskaberne støtter op om børnenes bevægelser og udvikler deres sanseoplevelse.
 
Nogen gange vil børnene vise, hvad de har lavet og så inviterer vi jer ind til en lille seance.

Sammenspil:
Sange og lege fra musiktimerne kan man også tage med sig hjem og bruge.
Dvs. man kan få idéer til at være sammen og musicere i dagligdagen med andre børn eller voksne.

OBS:
Man tilmelder sig for et halvt år af gangen. Vi har et efterårshold og et forårshold.