Skip to main content Skip to footer

Håndtering af persondata

Når du er registreret som bruger i Favrskov Musikskoles tilmeldingssystem, oplyser du en række informationer om dig selv, blandt andet din adresse, e-mail og telefonnummer, så vi kan sende dig mails og i øvrigt informere dig om forhold, der har at gøre med musikskolen.

Nogle af disse oplysninger falder ind under begrebet persondata. I forbindelse med den nye EU-persondataforordning, som trådte i kraft den 25. maj 2018, kan du læse mere om håndteringen af persondata nedenfor.

Dataansvar

Musikskolen er en kommunal institution under Favrskov Kommune.

Musikskolens kontaktoplysninger:

Favrskov Musikskole
Evald Tangs Allé
8370 Hadsten

CVR.nr.: 29 18 97 14
Tlf.: +45 89 64 44 20

Vores dataansvarlige kan kontaktes på  e-mail: musikskole@favrskov.dk eller tlf. 89 64 44 20

Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på e-mail: dbr@favrskov.dk eller tlf. tlf. 89 64 60 95

Skriv sikkert fra din digitale postkasse: Log på din digitale postkasse

Du kan læse mere om, hvordan musikskolen anvender og behandler dine data nedenfor. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål.

 

Hvilke typer data om dig behandler vi?

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

 

 • Almindelige personoplysninger som navn og adresse
 • CPR-nummer på vores brugere (elever/forældre/værger)
 • Kontaktoplysninger til forældre og elever
 • Oplysninger om indbetalinger og evt. restancer
 • Helbredsoplysninger i de tilfælde, hvor det har betydning for elevens undervisning og særlige behov i forbindelse med undervisningen 

Hvad bruger vi dine data til?

Helt overordnet bruger vi dine oplysninger til at holde kontakt med dig og overholde de aftaler, vi har indgået.
Som bruger/elev i musikskolen bruger vi dine personoplysninger til effektivt at administrere og yde dig en god service.


Grundlag for at behandle dine oplysninger?

Vores behandling af dine personoplysninger kræver, at vi har hjemmel til det. Grundlaget for dette er:

 

 • Behandlingen er nødvendig, for at vi kan opfylde  vores ydelse til dig.
 • I forbindelse med registreringer, som foretages efter d. 25. maj 2018, har du givet dit  samtykke.  Du kan på ethvert tidspunkt trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os.
 • For at kunne overholde en  retlig forpligtelse  er det nødvendigt at behandle dine personoplysninger. Det kan fx. være indberetning af elevtal til Slots- og Kulturstyrelsen.

 

Dine rettigheder

Opdatering og opbevaring af dine oplysninger

Du har selv ansvaret for at opdatere de oplysninger, du selv har oplyst os om fx e-mail, telefonnummer med mere.

Som bruger/elev kan du opdatere dine oplysninger ved at benytte dit brugerlogin/elevlogin, som vi har oplyst dig. Hvis du er i tvivl om dit login, kan du kontakte musikskolens kontor.

Vi gemmer kun dine data, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som oplysningerne er indhentet til. Det betyder, at vi gemmer dem, så længe du er bruger/elev, og i en periode på 5 år efter at du er udmeldt af musikskolen.

 
Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Alle medarbejdere i Favrskov Musikskole har tavshedspligt og må ikke uberettiget udlevere, videregive eller udnytte oplysninger om dig, som de er blevet bekendt med i forbindelse med deres arbejde. Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er forpligtet til i henhold til lovgivningen, eller når du har givet samtykke til det.

Vi sælger ikke dine oplysninger, men deler dem med danske myndigheder i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Samtykke

Hvis du bliver bedt om at afgive dit samtykke, vil det være frivilligt for dig at afgive det. Du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig skriftligt til os på: musikskole@favrskov.dk.


Vi beskytter dine personoplysninger

Vi sikrer, at dine personlige oplysninger bliver beskyttet. Vi er underlagt fortrolighed og tavshedspligt, og derfor er vores systemer beskyttede med passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Vores interne regler om informationssikkerhed indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der berører dig, vil vi underrette dig så hurtigt som muligt.

 

Dine rettigheder jf. Databeskyttelsesloven

 • Du har ret til at se de oplysninger vi behandler om dig
 • Du kan benytte denne blanket til at bede om indsigtsret – link til blanket
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet
 • Du kan i sjældne tilfælde have ret til at få slettet oplysninger om dig, inden vores normale slettefrist indtræder
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset
 • Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Se mere på datatilsynet.dk